Padel rack

Därför har vitt snus blivit populärt bland padelspelare och andra idrottare

Vitt snus är en nyare typ av snus som blivit populär de senaste åren, även bland vissa padelspelare och idrottare. Ibland kallas det vita snuset också för nikotinpåsar eller all white snus. Det brukar kännetecknas av att det är fritt från tobak. Däremot innehåller vitt snus nikotin, precis som traditionellt snus, och kan därmed vara beroendeframkallande. Det pågår en ständig debatt om snusets hälsoeffekter, särskilt efter att det smaksatta, tobaksfria snuset ökat i användning bland unga personer.

Svenskar som snusar och all white snus i Norge

Snus har blivit väletablerat i Sverige sedan lång tid och är idag betydligt vanligare än cigaretter. Ungefär 20 procent av männen och 7 procent av kvinnorna i Sverige snusar, totalt cirka 14 procent av den vuxna befolkningen. Den tydligaste ökningen syns bland unga kvinnor och det vita snuset är en av anledningarna till detta. All white snus i Norge har också blivit populärt, särskilt i takt med att e-handel erbjuder folk att köpa snus online istället för att behöva ta sig till en butik.

Inom idrotten är tobaksfria nikotinpåsar och vitt snus populärt, till exempel för att vissa av de skadliga effekterna från tobak inte finns med. Snuset innehåller fortfarande nikotin, och även nikotinet i sig kan dock påverka prestationen negativt. Att det inte uppstår någon cigarettrök gör emellertid snuset mindre farligt för andra människor som vistas i närheten, då ingen passiv rökning uppstår.

Lungorna påverkas mindre än vid rökning

Idrottare tenderar även att välja snus framför cigaretter eftersom lungorna inte påverkas på samma sätt. Cigaretter har också blivit allt mindre populära efter att hälsoeffekterna blivit allmänt kända och alternativ i form av olika typer av snus intagit marknaden. I mätningar från Folkhälsomyndigheten framgår det att cirka 6 procent av Sveriges vuxna befolkning röker dagligen. Det är en klar minskning sedan 2004, och betydligt mindre andel än de som snusar.

Snusanvändningen ökar mest bland unga personer, och det är också de yngre åldersgrupperna som röker minst. Endast 4 procent av personer mellan 16 och 44 år röker dagligen, visar siffrorna från Folkhälsomyndigheten.

Vitt snus inte fritt från risker

Vitt snus, även känt som "all white snus, har blivit allt mer populärt bland annat med anledning av de olika smaker som går att välja mellan och att tänderna inte missfärgas lika mycket som med traditionellt tobaks-snus. Många ser också den här typen av snus som mindre hälsofarligt än vanligt snus, men trots att vitt snus ibland säljs som en hälsosammare alternativ till andra former av tobaksprodukter, finns det fortfarande potentiella risker.

Nikotininnehållet ger beroendeframkallande egenskaper och det finns även risk för negativ påverkan på prestationen. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker, särskilt om du vill kunna prestera så bra som möjligt på padelbanan. Nikotinet påverkar kroppens funktioner på flera sätt och i samband med träning är det bäst att undvika. Ämnet kan bland annat minska blodflödet till dina muskler vilket försämrar bortforslandet av laktat. Nikotin kan dessutom stressa din kropp genom att minska hungern och öka dopaminutsöndringen.